wtorek, 6 czerwca 2017

Kto to jest asystent wychowawcy?

Uwaga! W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży otwieramy możliwość udziału w półkoloniach na stanowisku: Asystent wychowawcy:-)
Będziemy tu uzupełniać warunki uczestnictwa w tej opcji:
- asystent to uczestnik półkolonii, który pełni funkcję pomocniczą dla kadry półkolonii z własnej woli, z własnej chęci, z własnej inicjatywy,
- asystent ma minimum 10 lat,
- asystent zawiera umowę ze stowarzyszeniem,
- stanowisko asystenta służy tworzeniu dobrej atmosfery na półkolonii i promocji idei wolontariatu, budowaniu postaw altruistycznych,
- w jednym turnusie będzie pracował jeden asystent, w wyjątkowych przypadkach dwóch,
- w każdym turnusie będzie inny asystent, chyba, że nie będzie chętnych, wtedy jedna osoba może pracować przy kilku turnusach, na niektórych turnusach nie będzie asystenta,
- asystenta wybiera kadra, a głos kierownika półkolonii jest decydujący,
- asystent korzysta z pełnego wsparcia kadry, ale zachowuje autonomiczność uczestnika co oznacza, że należy mu się wypoczynek, a nie tylko praca - kadra informuje, kiedy potrzebna jest pomoc, asystent może sam proponować pomoc lub wynika ona z podziału zadań,
- asystent wykonuje swoje zadania z oddaniem, rzetelnie, kończy co zaczął i pozostawia miejsce pracy w stanie idealnym,
- asystent pracuje ekonomicznie i mądrze (np. myje pędzle w misce, ale nie pod bieżącą wodą; segreguje odpady itp.),
- asystent jest zobowiązany do uważności,
- asystent ćwiczy cierpliwość i dobre serce, ale zachowuje zdrowe granice,
- asystent nie nakłada samodzielnie żadnych sankcji na innych półkolonistów, wszelkie kłopoty zgłasza od razu kadrze,
- asystent jest uprzejmy, nie krzyczy w nieuzasadnionych wypadkach, traktuje innych z szacunkiem, swoją pozycję wykorzystuje dla sprawdzenia się w roli lidera, ale nie "komendanta", szuka własnej drogi rozwoju i mocnych stron w kontaktach z innymi osobami,
- asystent jest samodzielny, ale może prosić o pomoc w każdej chwili, jeśli tego potrzebuje,
- asystent może wysuwać propozycje, podawać pomysły dotyczące programu czy swojej roli,
- asystent ma prawo do odpłatności 250 zł/turnus.
Obowiązki:
- pomoc, życzliwość, opieka -  w zajęciach, grach, podczas pobytu na półkolonii,
- pomoc przy ogarnianiu, porządkowaniu miejsca pracy, pobytu dzieci (zamiatanie, mycie pędzli itp.), szczególnie po zajęciach i na koniec dnia (oznacza to, że asystent przychodzi najpóźniej na 8:00, a idzie do domu dopiero, gdy sala jest całkowicie posprzątana),
- pomoc najmłodszym (np. w przebieraniu się na basenie, w pilnowaniu rzeczy osobistych, wydatkach, najróżniejszych kłopotach małych i dużych),
- ustawianie dzieci w pary, asystent znajduje do tego celu własną metodę techniką ja OK i ty OK (czyli bez przepychanek i zbędnych krzyków),
- tłumaczenie w kontaktach z wolontariuszami zagranicznymi (polski-angielski-polski),
- spokojne i sprawiedliwe rozdawanie materiałów, owoców itp.,
i inne, które jeszcze tu uzupełnimy lub pojawią się w trakcie półkolonii :-)

1 komentarz: