O nas


* jesteśmy stowarzyszeniem istniejącym od 1991 r., zajmującym się promocją i inspiracją twórczości młodzieży. Zrzeszamy ludzi aktywnych, poszukujących, niekonwencjonalnych.


* ofertę SCMT kierujemy do młodzieży, ale swoimi działaniami obejmujemy wszystkie grupy wiekowe. Nasze propozycje najbardziej zainteresują tych, którzy chcą się rozwijać, swoje ambicje i energię twórczą chcą wykorzystywać poza szkołą (pracą) i wreszcie tych, którzy lubią konstruktywnie i oryginalnie spędzać wolny czas.


* wspieramy inicjatywy młodych ludzi stwarzając możliwości, oddając do dyspozycji zaplecze (informacyjne i techniczne) dla samorealizacji przez:
- edukację kulturalną oraz wszechstronny rozwój zainteresowań, talentów, uzdolnień,
- uaktywnianie, czyli wspólne lub indywidualne tworzenie nowych pomysłów imprez, projektów dla liderów młodzieżowych,

* zachęcamy do walki z nudą i stagnacją. Inspirujemy poszukiwania w kierunku kreowania nowego wizerunku Cieszyna, jako przestrzeni zdarzeń niezwykłych - działań plastycznych, teatralnych, happeningów, koncertów, festiwali.


* w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z siecią Ośrodków "Działak Lokalnie" jesteśmy właśnie takim ośrodkiem. Realizujemy coroczny konkurs grantowy dla inicjatyw realizowanych dla dobra mieszkańców gmin: Chybie, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła.


Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
ul. Górna 18, 43-400 Cieszyn
Nr. rach.: 31 2130 0004 2001 0231 9507 0001  Brak komentarzy:

Prześlij komentarz